Přejít k obsahu


Cooperation of Engineering & Industrial Designers on Industrial Projects

Citace:
HOSNEDL, S., SRP, Z., DVOŘÁK, J. Cooperation of Engineering & Industrial Designers on Industrial Projects. In DESIGN 2008. Zagreb: University of Zagreb, 2008. s. 1227-1234. ISBN: 978-953-6313-89-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cooperation of Engineering & Industrial Designers on Industrial Projects
Rok vydání: 2008
Místo konání: Zagreb
Název zdroje: University of Zagreb
Autoři: Stanislav Hosnedl , Zbyněk Srp , Josef Dvořák
Abstrakt CZ: V příspěvku je představena teorie a metodika vyvinutá na bázi ?mapy? poznatků Engineering design Science, která prokázala, že je výkonným nástrojem pro účinnou a efektivní spolupráci i tak vzájemně si konkurujících profesí, jako jsou konstruktéři a designéři. Popsaný přístup byly validován v průběhu posledních let na Západočeské univerzitě v Plzni při konstrukčních projektech, které byly hodnoceny průmyslovými partnery. Studenti pracovali ve vzájemně si konkurujících týmech složených ze studentů konstrukčních a designérských oborů. V posledním roce byly řešeny projekty: Stomatologické pracoviště, Montážní linka na lepení pantů na zrcadla koupelnových skříněk, a Parkovací systém pro Coupé vozidla v projektu Complex Trans.
Abstrakt EN: The paper introduces theory and methodology developed on the basis of a "map" of Engineering Design Science, which proved to be a powerfull tool for efficient and effective cooperation for the two "competing" professions like engineering and industrial designers. This approache has been validated during university design projects carried out for and evaluated by industrial partners. The projects have been carried out at the University of West Bohemia in Pilsen over the last few years. Students worked in "competing" teams consisting of engineering and industrial design students. The following topics were undertaken last year: Dentist?s working place, Assembly line for gluing hinges on mirror doors, and Parking facilities for "Complex Trans Coupe Vehicles".
Klíčová slova

Zpět

Patička