Přejít k obsahu


Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení. In Projektový management - teorie a praxe. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2008. s. 1-8. ISBN: 978-80-7318-695-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of project and project management performance
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ve Zlíně
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: V současnosti je kladen stále větší důraz na využívání projektového managementu v různých oblastech. Kromě posuzování ekonomické efektivnosti projektů se také hodnotí jejich výkonnost. Ve svém příspěvku uvádím nejen tradiční metody hodnocení projektů, ale též moderní metodiky, které berou v úvahu komplexní pohled na danou problematiku. Toto hodnocení lze provádět již v rámci tzv. „feasibility study“. Často se však můžeme setkat i s využitím této metodiky ve formě zpětné vazby.
Abstrakt EN: Now, it is more important to interest about using of project management. It view not only the economic project efectivity but also we evaluate its performance. In my article, I describe the traditional methods of project assessment but also the modern methodics that take the complex assessment into consideration. This evaluation is possible to practise already in the course of the feasibility study. We are often able to meet also with the using of this methodics in the form of feedback.
Klíčová slova

Zpět

Patička