Přejít k obsahu


The Project Office - Possibility for Effective Project Management

Citace:
IRCINGOVÁ, J. The Project Office - Possibility for Effective Project Management. In IMEA. Liberec: Technická univerzita, 2008. s. 234-239. ISBN: 978-80-7372-335-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Project Office - Possibility for Effective Project Management
Rok vydání: 2008
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: Pro zlepšení kvality projektového managementu v organizaci je vhodné využít tzv. projektovou kancelář. Tento článek poskytuje základní informace o projektové kanceláři. Dále popisuje postup při implementaci této kanceláře do organizace. V neposlední řadě jsou uvedeny základní funkce této kanceláře.
Abstrakt EN: As informal approaches to managing project continue to be less than effective in meeting time-to-market goals, the need for a project office becomes more compelling. This article provides the basic information about the project office. It is described the procedure of implementing project office into the organization. This project office should support the project managers and the members of project teams in the organization. I mention also the functions of the project management office.
Klíčová slova

Zpět

Patička