Přejít k obsahu


Středověká a raně novověká správa na Chebsku

Citace:
KNOLL, V. Středověká a raně novověká správa na Chebsku. Plzeň : 2006, 318 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Autoři: Vilém Knoll
Abstrakt CZ: Práce je zaměřena na vývoj zemské správy na Chebsku a městské správy města Cheb do roku 1510. Pozornost se soustředí vedle popisu jednotlivých orgánů a jejich kompetencí také na personální obsazení. Zvláštní část je věnována problematice hrdelního práva a jeho výkonu a to na základě zpracování dochovaných trestněprávních knih. Porzornost se soustředí zejména na institut klatby a věci související. Exkurs je věnován problematice smluvní ochrany poskytované Chebsku sousedními feudály.
Klíčová slova

Zpět

Patička