Přejít k obsahu


Influence of hydrogen content on physical properties of Zr-alloys

Citace:
ŘÍHA, J., VINCZE, A., ŠUTTA, P. Influence of hydrogen content on physical properties of Zr-alloys. In Proceedings of the 14th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. s. 195-198. ISBN: 978-80-227-2902-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of hydrogen content on physical properties of Zr-alloys
Rok vydání: 2008
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Jan Říha , Andrej Vincze , Pavol Šutta
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vlivem množství vodíku na vlastnosti dvou různých typů zirkoniových slitin používaných pro výrobu ochranných povlaků palivových tyčí v jaderných reaktorech. Tyto slitiny byly exponovány v prostředí simulujícím podmínky aktivní zóny jaderného reaktoru. Při experimentu byl pomocí RTG difrakční analýzy, nanoindentační tvrdosti a analýzy SIMS sledován vliv množství vodíku na difúzi kyslíku a změnu mechanických vlastností slitin.
Abstrakt EN: The paper deals with study of hydrogen influence on properties of two different types of zirconium alloys used as protective layers of fuel rods in nuclear reactors. These alloys were exposed in conditions similar to those in core of nuclear reactor. The influence of hydrogen amount on oxygen diffusion and mechanical properties change were studied by using of X-ray diffraction analysis, nanoindentation hardness and SIMS analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička