Přejít k obsahu


Porovnání komplexních ergonomických nástrojů

Citace:
BUREŠ, M. Porovnání komplexních ergonomických nástrojů. In Digitálny podnik 2008. Žilina: Slovenské centrum produktivity, 2008. s. 105-110. ISBN: 978-80-89333-03-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of complex ergonomic tools
Rok vydání: 2008
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Slovenské centrum produktivity
Autoři: Marek Bureš
Abstrakt CZ: V současné době je ergonomie jednou z věd, která se dostává do popředí a získává na důležitosti. Nejenom velké podniky si uvědomují, že právě ergonomie může být nástrojem konkurenceschopnosti stejně tak jako podporou firemní kultury. Pomalu ale jistě se začíná dodržovat pravidlo, že ergonomické studie musí být zahrnuty do plánování výroby ještě před vznikem finálního layoutu, protože pozdější ergonomické analyzování pracovišť se ukazuje jako méně efektivní.
Abstrakt EN: The ergonomics is at present one of the sciences which comes into the foreground and gains on importance. The big companies are not the only one who is realizing that the ergonomics can be a tool for competitive advantage in the same way as a supporter of company’s culture. Slowly but surely it begins to observe the rule, that the ergonomic studies must be included to the production planning before the creation of final layout, because later ergonomic analyzing of workplaces shows ass less efficient.
Klíčová slova

Zpět

Patička