Přejít k obsahu


Dosahování vynikajících kombinací mechanických vlastností u vícefázových ocelí řízeným vývojem mikrostruktury

Citace:
MAŠEK, B., KLAUBEROV, D., STAŇKOVÁ, H., MALINA, J. Dosahování vynikajících kombinací mechanických vlastností u vícefázových ocelí řízeným vývojem mikrostruktury. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. s. 175-178. ISBN: 978-80-01-04039-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Achieving excellent combination of mechanical properties in multiphase steels controlled by development of microstructure
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká technika - nakladatelství ČVUT
Autoři: Bohuslav Mašek , Danuše Klauberov , Hana Staňková , Jiří Malina
Abstrakt CZ: Experiment se zabýval termomechanickým zpracováním nízkolegovaných vysokopevných ocelí. Zpracování bylo provedeno na termomechanickém simulátoru FORTECHu. Tento simulátor umožňuje přesné řízení teplotního a deformačního režimu včetně provedení rychlé inkrementační deformace. Cílem experimentu bylo dosáhnout kombinaci vysoké pevnosti při současném zachování relativně vysoké tažnosti. Pro získání takových vlastností byla zvolena aplikace speciálního tepelného zpracování (Q&P proces). Tímto zpracováním byla získána mikrostruktura tvořená martenzitickou matricí a jemně rozptýleným austenitem mezi martenzitickými jehlicemi. Mikrostruktura ocelí po termomechanickém zpracování byla analyzována pomocí světelného, konfokálního a řádkovacího elektronového mikroskopu.
Abstrakt EN: The present tendency of a development in automotive industry is a weight reduction component along with increases in passengers´ safety and production costs reduction. To staff of this tendency low alloyed steels with high strength are developing. This steels are profitable and create one of the way to obtain saving of weight. The treatment was achieved in the thermomechanical simulator FORTECH. This simulator enables the exact control of a deformation mode including making a fast incremental deformation. The aim of experiment is achieving combination of high strength along with observance of relative high ductility. To obtain this properties special heat treatment was applied.
Klíčová slova

Zpět

Patička