Přejít k obsahu


Computer simulation of non-Newtonian effects on blood flow in a complete 3D bypass model

Citace:
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Computer simulation of non-Newtonian effects on blood flow in a complete 3D bypass model. In ECCOMAS 2008. Barcelona: CIMNE, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-84-96736-55-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computer simulation of non-Newtonian effects on blood flow in a complete 3D bypass model
Rok vydání: 2008
Místo konání: Barcelona
Název zdroje: CIMNE
Autoři: Jan Vimmr , Alena Jonášová
Abstrakt CZ: Oproti obvyklému postupu, kdy je uvažována pouze distální část bypassu, je v této práci realizován kompletní idealizovaný 3D model bypassu, který je modelován pro dva typy hostitelské tepny (koronární a femorální) s příslušnými průměry a vstupními Reynoldsovými čísly. Průchodnost nativní artérie je v obou případech omezena buď okluzí nebo stenózou. Pro popis dynamické vazkosti závisející na hodnotách smykové rychlosti jsou použity dva makroskopické nenewtonské modely: Carreauův-Yasudův model a modifikovaný Crossův model. Veškeré numerické simulace jsou realizovány vlastním výpočetním softwarem založeným na centrálním explicitním Rungeově-Kuttově schématu formulovaného ve smyslu metody konečných objemů a modifikovaného pro nestrukturované výpočtové sítě hehaxedrálního typu.
Abstrakt EN: Compared to the usual practice to model only the distal part of the bypass, we present a complete idealized 3D bypass model, which is modelled for two types of the host artery (coronary and femoral) with corresponding average diameters and inlet Reynolds numbers. For the description of the shear-dependent viscosity, two macroscopic non-Newtonian models are applied: the Carreau-Yasuda model and the modified Cross model. All numerical simulations are performed by own developed computational software, which is based on the cell-centred finite volume formulation of the central explicit fourth order Runge-Kutta time stepping scheme defined on unstructured hexahedral computational grid.
Klíčová slova

Zpět

Patička