Přejít k obsahu


Vibration of multi-stage gear drives influenced by nonlinear couplings

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. Vibration of multi-stage gear drives influenced by nonlinear couplings. In ENOC 2008. Saint Petersburg: [European Mechanics Society], 2008. s. 1-6.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Vibration of multi-stage gear drives influenced by nonlinear couplings
Rok vydání: 2008
Místo konání: Saint Petersburg
Název zdroje: [European Mechanics Society]
Autoři: Miroslav Byrtus , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá matematickým modelováním nelineárního kmitání více stupňových rotujících systémů s ozubenými koly a valivými ložisky. Ozubení a ložiska vnáší do systému nelineární projevy jako jsou rázy v důsledku ztráty kontaktu ve vazbách. Pohyb systému je ovlivněn vnitřním kinematickým buzením v ozubení, parametrickým buzením způsobeným střídáním počtu zubů v záběru a je dále ovlivněno rázy volně rotujících ozubených kol nepřenášejících silový tok. Vyvinutá metodika je testována na dvoustupňové testovací převodovce.
Abstrakt EN: This paper deals with mathematical modelling of nonlinear vibration of multi-stage large rotating shaft systems with gears and rolling-element bearings. Gearing and bearing couplings bring into the system nonlinear phenomena like impact motions due to the possibility of the mesh interruption. The motion of the system is then influenced by the internal kinematic excitation in gearing, by the parametric excitation caused by periodic change of number of teeth in gear meshing and can be further influenced by impacts of freely rotating gears which transmit no static torque. The developed methodology is tested for gear drive vibration of a two-stage gearbox.
Klíčová slova

Zpět

Patička