Přejít k obsahu


Selected Aspects of Health Field in the USA

Citace:
HEJDUKOVÁ, P. Selected Aspects of Health Field in the USA. In IMEA 2008. Liberec: Technická univerzita, 2008. s. 759-763. ISBN: 978-80-7372-335-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Selected Aspects of Health Field in the USA
Rok vydání: 2008
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Pavlína Hejduková
Abstrakt CZ: Systém zdravotnictví v USA je předmětem neustálých diskuzí. Existuje mnoho názorů na funtování daného systému. Systém je označován na straně jedné jako nejlepší na světě, na straně druhé v něm veřejnost i odborníci vidí mnoho nedostatků.
Abstrakt EN: The U.S. health care system is the object of frequent debate. There are many divergent opinions on this system functioning. Some say that the U.S. has the "best health care system in the world". Americans are pointing this view for example to the freely available medical technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička