Přejít k obsahu


Integrodifferential Approach to Modelling of Continual Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Bodies

Citace:
KARBAN, P., DOLEŽEL, I., DONÁTOVÁ, M. Integrodifferential Approach to Modelling of Continual Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Bodies. Acta Technica CSAV, 2008, roč. 53, č. 2, s. 173-192. ISSN: 0001-7043
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integrodifferential Approach to Modelling of Continual Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Bodies
Rok vydání: 2008
Autoři: Pavel Karban , Ivo Doležel , Martina Donátová
Abstrakt CZ: Kontinuální indukční ohřev, z hlediska matematického a počítačového modelování, je relativně komplikovaný problém, který je popsán dvěma sdruženými diferenciálními rovnicemi pro elektromagnetické a teplotní pole s časově proměnnými okrajovými podmínkami. Pro lineární problémy, práce představuje metodu založenou na přímém řešení prostorového a časového rozložení vířivých proudů a Jouleových ztrát v ohřátém tělese. Použitý algoritmus je ukázán na příkladě, jehož výsledky jsou ověřeny profesionálním programem založeným na metodě konečných prvků.
Abstrakt EN: Continual induction heating, from the viewpoint of the mathematical and computer modelling, represents a relatively complicated problem described by two coupled partial differential equations for electromagnetic and temperature fields characterised by time-varying boundary conditions. For linear problems, the paper offers approach based on the direct computation of spatial and temporal distributions of eddy currents and Joule losses in the heated body. The algorithm is illustrated by an example whose results are validated by a professional FEM-based code.
Klíčová slova

Zpět

Patička