Přejít k obsahu


Influence of internal parametric and kinematic excitation on nonlinear gearbox vibration

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. Influence of internal parametric and kinematic excitation on nonlinear gearbox vibration. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2007, roč. 7, č. 1, s. 4050011-4050012. ISSN: 1617-7061
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of internal parametric and kinematic excitation on nonlinear gearbox vibration
Rok vydání: 2007
Autoři: Miroslav Byrtus , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá matematickým modelováním nelineárního kmitání rozsáhlých rotujících hřídelových soustav s ozubenými koly a valivými ložisky. Ložiska a ozubení vnáší do systému nelineární jevy jako rázové pohyby v důsledku ztráty kontaktu ve vazbách. Pohyb systému je ovlivněn vnitřním kinematickým buzením v ozubení a parametrickým buzením vyvolaným časově periodickou změnou počtu zubů v záběru. Současný vliv těchto zdrojů buzení je vyšetřován v závislosti na otáčkách hnacího hřídele testovací převodovky.
Abstrakt EN: This paper deals with mathematical modelling of nonlinear vibration of large rotating shaft systems with gears and rolling-element bearings. Gearing and bearing couplings bring into the system nonlinear phenomena like impact motions due to the possibility of the mesh interruption. The motion of the system is influenced by the internal kinematic excitation in gearing and by the parametric excitation caused by periodic change of number of teeth in gear meshing. The influence of simultaneous internal kinematic and parametric excitation is investigated in dependence on revolutions of the driving shaft of a test-gearbox.
Klíčová slova

Zpět

Patička