Přejít k obsahu


Control of Power Supply Unit for Military Vehicles Based on Four-Leg Three-Phase VSI with Proportional-Resonant Controllers

Citace:
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Control of Power Supply Unit for Military Vehicles Based on Four-Leg Three-Phase VSI with Proportional-Resonant Controllers. In 2008 13th International Power Electronics and Motion Control Conference. New York: IEEE, 2008. s. 1268-1273. ISBN: 978-1-4244-1741-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Control of Power Supply Unit for Military Vehicles Based on Four-Leg Three-Phase VSI with Proportional-Resonant Controllers
Rok vydání: 2008
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Tomáš Glasberger , Zdeněk Peroutka
Abstrakt CZ: Tato práce popisuje řízení výstupní části výkonového měniče, který je určen pro napájecí jednotku vojenských vozidel. Výstupní část sestává z čtyřvětvového třífázového napěťového měniče a sinusového filru. S pomocí popisovaného řídícho systému umožňje tvrobu symetrického třífázového napětí s libovolným typem zátěže a minimálním zkreslením. Tento řídící systém je založen na soustavě proporčně-rezonančních (PR) regulátorů. Chování navrženého měniče bylo ověřeno simulačně i na laboratorním prototypu o výkonu 18 kVA.
Abstrakt EN: This paper deals with the control of the output part of a power electronics converter, which we have designed for a diesel-electric power supply unit for military applications. The output part of the unit is composed of a four-leg three-phase voltage source inverter and a sinusoidal filter. The output part of the power supply unit with help of proposed control system allows to create three-phase symmetrical sinusoidal output voltage under arbitrary load condition (1-phase, 3-phase, linear, non-linear, symmetrical, unsymmetrical) with minimum output voltage distortion. The employed control is based on a set of proportional-resonant (PR) controllers. Behaviour of designed converter has been verified by simulation results as well as by experiments performed on designed laboratory prototype of rated power of 18 kVA.
Klíčová slova

Zpět

Patička