Přejít k obsahu


Nonverbální tvořivost a školní vzdělávací programy

Citace:
MACH, P., HONZÍKOVÁ, J. Nonverbální tvořivost a školní vzdělávací programy. In Technické vzdelánie v procese zmien. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 150-156. ISBN: 978-80-8083-530-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nonverbal creativity and educational programmes
Rok vydání: 2007
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Petr Mach , Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek pojednává o výzkumu tvořivých schopností v rámci projektu Nonverbální tvořivost v technické výchově uskutečňovaného v rámci grantu GAČR 406/07/0109. Tento projekt se zabývá nejen výzkumem samotné neverbální tvořivosti, ale zároveň se pokusí ukázat jak tuto tvořivost rozvíjet v technicky orientovaných předmětech při práci se školním vzdělávacím programem.
Abstrakt EN: The paper presents research on creative abilities conducted within the framework of the GAČR 406/07/0109 project ?Nonverbal creativity in technical education?. Besides dealing with nonverbal creativity in general, the project seeks ways of developing creativity in technically oriented subjects when implementing the educational programme.
Klíčová slova

Zpět

Patička