Přejít k obsahu


The Traction Drive Topology Using the Matrix Converter with Middle-Frequency Transformer

Citace:
PITTERMANN, M., DRÁBEK, P., CÉDL, M. The Traction Drive Topology Using the Matrix Converter with Middle-Frequency Transformer. In 2008 13th International Power Electronics and Motion Control Conference. New York: IEEE, 2008. s. 372-376. ISBN: 978-1-4244-1741-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Traction Drive Topology Using the Matrix Converter with Middle-Frequency Transformer
Rok vydání: 2008
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Martin Pittermann , Pavel Drábek , Marek Cédl
Abstrakt CZ: Článek prezentuje topologii trakčního měniče obsahující vysokonapěťový maticový měnič a středofrekvenční transformátor. V článku jsou řídicí algoritmy, výsledky simulace a výsledky změřené na fyzikálním modelu tohoto pohonu.
Abstrakt EN: This paper presents the topology consist of high-voltage matrix converter and middle-frequency transformer. The paper presents method of control of this drive, the results of the simulation and the results of the measure on the physical model of this drive.
Klíčová slova

Zpět

Patička