Přejít k obsahu


The Electronic Device for Electrodermal Responses Measurement

Citace:
ŠTORK, M., BENEŠOVÁ, D. The Electronic Device for Electrodermal Responses Measurement. In Applied Electronics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 203-206. ISBN: 978-80-7043-654-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Electronic Device for Electrodermal Responses Measurement
Rok vydání: 2008
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Milan Štork , Daniela Benešová
Abstrakt CZ: Lidská pokožka je dobrým vodičem elektrického proudu. Rozhodli jsme se zkoumat vztah mezi dynamikou změn v úrovni elektrodermální aktivity, demonstrovanou elektrodermálním odporem a úrovní motorické docility.
Abstrakt EN: Human skin is a good conductor of electricity and when a weak electrical current is delivered to the skin, changes in ther skin's conduction of that in the skin conduction of that signal can be measured. We have decided to explore the relationship between the dynamics of changes electrodermal resistance and level of the motor docility of subject. The motor docility in our case represents teaching process in unknown bimanual - coordinative sensomotor task. Supposed, that the iniciation work, success or failure during the performance will implicate changes in the arousal.
Klíčová slova

Zpět

Patička