Přejít k obsahu


Control of Primary Voltage Source Active Rectifiers for Traction Converter with Medium-Frequency Transformer

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., MICHALÍK, J. Control of Primary Voltage Source Active Rectifiers for Traction Converter with Medium-Frequency Transformer. In 2008 13th International Power Electronics and Motion Control Conference. Piscataway: IEEE, 2008. s. 1535-1541. ISBN: 978-1-4244-1741-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Control of Primary Voltage Source Active Rectifiers for Traction Converter with Medium-Frequency Transformer
Rok vydání: 2008
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Vojtěch Blahník , Zdeněk Peroutka , Jan Molnár , Jan Michalík
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá novou konfigurací trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem, který je určen pro lokomotivy napájené ze střídavé sítě. Hlavní pozornost je zaměřena na primární sériově spojené jednofázové pulzní usměrňovače, které jsou přímo připojené na trolejové vedení. Tento článek popisuje řízení těchto primárních pulzních usměrňovačů, prezentuje simulační a experimentální výsledky navrženého nízkonapěťového prototypu trakčního měniče s jmenovitým výkonem 12kW.
Abstrakt EN: This paper deals with the new configuration of the traction converter with medium-frequency transformer intended for ac trolley wire fed locomotives. The main attention is paid to the primary serially connected single-phase voltage-source active rectifiers, which are directly connected to the trolley wire. This paper describes the control of the primary active rectifiers, presents simulation results as well as experimental evidence of designed low-voltage laboratory prototype of loco converter of rated power of 12kW.
Klíčová slova

Zpět

Patička