Přejít k obsahu


Litva : mezi Pobaltím a střední Evropou

Citace:
HRDLIČKOVÁ, B., WAISOVÁ, Š. Litva : mezi Pobaltím a střední Evropou. In Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha : Oeconomica, 2008, s. 113-130. ISBN: 978-80-245-1388-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lithuania: Between the Baltic region and Central Europe
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomica
Autoři: Blanka Hrdličková , Šárka Waisová
Abstrakt CZ: Kapitola analyzuje demokratizaci a konstitucionalizaci politického systému Litvy od konce 80. let do současnosti včetně institucionálního uspořádání a hlavních politických aktérů.
Abstrakt EN: The chapter analyzes the democratisation and constitutionalisation of Lithuania since the end of 1980s including the institutional figure and main political actors.
Klíčová slova

Zpět

Patička