Přejít k obsahu


Jugoslávie : základní charakteristiky politického systému Titovy SFRJ

Citace:
CABADA, L. Jugoslávie : základní charakteristiky politického systému Titovy SFRJ. In Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha : Oeconomica, 2008, s. 220-236. ISBN: 978-80-245-1388-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Yugoslavia: Basic Characteristics of the Political System of Tito´s Yugoslavia
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomica
Autoři: Ladislav Cabada
Abstrakt CZ: Kapitola popisuje a analyzuje základní charakteristiky politického systému Titovy Jugoslávie včetně institucionálního uspořádání a hlavních politických aktérů.
Abstrakt EN: The chapter describes and analyzes basic characteristics of the political system of Tito´s Yugoslavia including the institutional figure and main political actors.
Klíčová slova

Zpět

Patička