Přejít k obsahu


Srbsko : k demokracii bez vyrovnání s minulostí?

Citace:
CABADA, L. Srbsko : k demokracii bez vyrovnání s minulostí?. In Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha : Oeconomica, 2008, s. 302-321. ISBN: 978-80-245-1388-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Serbia: Towards Democracy without Reconciliation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomica
Autoři: Ladislav Cabada
Abstrakt CZ: Kapitola analyzuje demokratizaci a konstitucionalizaci politického systému Srbska od konce 80. let do současnosti včetně institucionálního uspořádání a hlavních politických aktérů.
Abstrakt EN: The chapter analyzes the democratisation and constitutionalisation of Serbia since the end of 1980s including the institutional figure and main political actors.
Klíčová slova

Zpět

Patička