Přejít k obsahu


Ukrajina : hybridní demokracie mezi Evropou a Ruskem

Citace:
CABADA, L. Ukrajina : hybridní demokracie mezi Evropou a Ruskem. In Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha : Oeconomica, 2008, s. 399-416. ISBN: 978-80-245-1388-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ukraine: Hybrid Democracy between Europe and Russia
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomica
Autoři: Ladislav Cabada
Abstrakt CZ: Kapitola analyzuje demokratizaci a konstitucionalizaci politického systému Ukrajiny od konce 80. let do současnosti včetně institucionálního uspořádání a hlavních politických aktérů.
Abstrakt EN: The chapter analyzes the democratisation and constitutionalisation of Ukraine since the end of 1980s including the institutional figure and main political actors.
Klíčová slova

Zpět

Patička