Přejít k obsahu


Ruská federace : od Sovětského svazu k řízení demokracii

Citace:
LEICHTOVÁ, M. Ruská federace : od Sovětského svazu k řízení demokracii. In Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha : Oeconomica, 2008, s. 379-398. ISBN: 978-80-245-1388-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Russian Federation: From Soviet Union towards the directed democracy
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomica
Autoři: Magdaléna Leichtová
Abstrakt CZ: Kapitola analyzuje demokratizaci a konstitucionalizaci politického systému Ruska od konce 80. let do současnosti včetně institucionálního uspořádání a hlavních politických aktérů.
Abstrakt EN: The chapter analyzes the democratisation and constitutionalisation of Russia since the end of 1980s including the institutional figure and main political actors.
Klíčová slova

Zpět

Patička