Přejít k obsahu


Omezení klouzavých výbojů v izolačním systému točivých strojů

Citace:
MENTLÍK, V., TRNKA, P., HAMAR, R., PIHERA, J. Omezení klouzavých výbojů v izolačním systému točivých strojů. In Dielectric and insulating systems in electrical engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. s. 94-97. ISBN: 978-80-227-2933-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Suppression of Gliding Discharge in the Rotary Machine Insulation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Václav Mentlík , Pavel Trnka , Roman Hamar , Josef Pihera
Abstrakt CZ: Izolační systém elektrických točivých strojů tvoří komplexní soustava vhodně kombinovaných izolačních materiálů. V točivém stroji je při výrobě izolačních systémů použita řada různých materiálů. Pro hlavní izolaci velkých točivých strojů se používají třísložkové kompozitní izolační materiály zpracovávané technologií Resin-rich nebo Vakuově tlakové impregnace (VPI). Tyto izolační systémy dosahují vysoké kvality ve srovnání s jinými technologiemi. Stále však existují problémy, na které je třeba se zaměřit. Problém tvoří například výbojová aktivita, která významnou měrou přispívá k degradaci izolace. Příkladem mohou být klouzavé výboje, které se vyskytují na výstupu izolovaných vodičů vinutí z drážek statoru. Na tomto místě je izolační systém silně namáhán. Tento článek popisuje problém a nastiňuje možná řešení.
Abstrakt EN: Electrical insulation of the rotary machine is very complex system of different insulating materials. Various materials are used for the manufacturing of the rotary machines insulation. Insulating systems used for the main wall insulation manufacturing are based on Resin-Rich or Vacuum Pressure Impregnation (VPI) technology. These technologies have superb quality in comparison with previously used insulations. However, there are still particular problems need to be solved. One of the problems is partial discharges (PD) negative impact on the insulating material technical life. Partial discharges, particularly gliding discharges takes place on the stator slot ends. Insulation system is highly stressed on this location. Possible solution is presented in this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička