Přejít k obsahu


Application of Estimation Techniques on Queue Lengths Estimation in Traffic Network

Citace:
PECHERKOVÁ, P., FLÍDR, M., DUNÍK, J. Application of Estimation Techniques on Queue Lengths Estimation in Traffic Network. In Proceedings of 2008 7th IEEE International Conference on Cybernetic Intelligent Systems. Piscataway: IEEE, 2008. s. 257-262. ISBN: 978-1-4244-2914-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of Estimation Techniques on Queue Lengths Estimation in Traffic Network
Rok vydání: 2008
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Pavla Pecherková , Miroslav Flídr , Jindřich Duník
Abstrakt CZ: Článek je věnován využití metod odhadu stavu a parametrů v oblasti dopravního řízení. Nejprve se článek věnuje popisu klíčových vlastností dopravního systému a návrhu dopravního modelu. Pak jsou stručně popsány různé estimační a identifikační metody, které byly využity pro odhad neznámých veličin dopravního modelu. Závěr článku je věnován aplikaci estimačních a identifikačních metod na odhad stavu a parametrů dopravních modelů reprezentujících tři odlišné typy dopravních komunikacích v různých mikroregionech při využití reálných a syntetických dat.
Abstrakt EN: The paper deals with the application of the state and parameter estimation techniques in the area of traffic control. The most important properties of the traffic system are described and the model of the traffic system, based on the traffic flow conservation principle, is presented. Various estimation and identification techniques are briefly introduced and applied for three types of roads and micro-regions, namely for city ring road, peripheral road, and city centre. Performance of estimation techniques is validated, using the derived models on real and synthetic data coming from Prague, with respect to accuracy and complexity.
Klíčová slova

Zpět

Patička