Přejít k obsahu


Zkouška mezní tvařitelnosti na vzorcích s nákružkem

Citace:
HRDÁ, K., ZEMKO, M., MALINA, J., STAŇKOVÁ, H., MAŠEK, B. Zkouška mezní tvařitelnosti na vzorcích s nákružkem. Kovárenství, 2008, roč. 9, č. 33, s. 111-114. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Limit formability test of samples with collar
Rok vydání: 2008
Autoři: Klára Hrdá , Michal Zemko , Jiří Malina , Hana Staňková , Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Celá řada materiálů vykazuje vysokou citlivost na tvorbu trhlin při tváření za tepla. K rozvoji trhlin dochází vždy v místech s výskytem tahové složky napětí. Aby bylo možno tento sklon k tvorbě trhlin posoudit a kvantifikovat byla navržena zkušební metoda pěchování válcových těles s nákružkem. V nákružku se v průběhu deformace vytváří tahové napětí, které vede k rozvoji trhliny. Zachycení místa vzniku trhliny umožňuje specifikovat sklon k tvorbě trhlin v kombinaci s výsledky FEM simulace a monitorování procesu vysokorychlostní kamerou.
Abstrakt EN: Quite a large number of materials show high sensitivity to production of cracks by hot forming. Development of cracks always occurs in the places where tensile stress components are present. To survey and quantified this tendency to production of cracks, a new testing method of upsetting of cylindrical body with collar has been proposed. Tensile strain appears in collar during the deformation which leads to development cracks. The FEM simulation results and monitoring of the process by i-speed camera make it possible to localize crack initiation and therefore it allows us to specify the tendency to production cracks.
Klíčová slova

Zpět

Patička