Přejít k obsahu


Modelling structure development with high gradient of the changes in physical parameters

Citace:
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., RONEŠOVÁ, A., KLAUBEROV, D. Modelling structure development with high gradient of the changes in physical parameters. In Advances in heterogeneous material mechanics. Lancaster: DEStech Publications, 2008. s. 390-393. ISBN: 978-1-932078-80-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling structure development with high gradient of the changes in physical parameters
Rok vydání: 2008
Místo konání: Lancaster
Název zdroje: DEStech Publications
Autoři: Bohuslav Mašek , Hana Staňková , Andrea Ronešová , Danuše Klauberov
Abstrakt CZ: Současný vývoj technologických procesů při výrobě moderních multifázových materiálů může být charakterizován potřebou přesné kontroly technologických parametrů. Návrhy moderních technologických procesů, které dovolují docílení sofistikovaných struktur nemohou být z technických a samozřejmě i z ekonomických důvodů použity v reálném výrobním procesu. Nové procesy a zlepšení zkušebnictví však umožňují simulovat a modelovat zpracování materiálu na malé součásti s přesnou kontrolou a sledováním parametrů výroby. Simulátor pro modelování termomechanického zpracování je umístěn na Západočeské univerzitě v Plzni.
Abstrakt EN: The contemporary development of technological processes for the production of modern multiphase materials can be characterized by the need for precise control of their technological parameters. The design of modern technological processes which allow sophisticated structures to be obtained cannot be carried out on real production equipment for technical as well as economical reasons. Therefore, new processes and test devices are continuously being developed to make it possible to simulate and model material treatment on small specimens with precise control and monitoring of process parameters. A simulator for modelling thermomechanical processes has been development at the University of West Bohemia.
Klíčová slova

Zpět

Patička