Přejít k obsahu


Poznatky z navrhování stojanů mechanických lisů

Citace:
HLAVÁČ, J., KUBEC, V., ČECHURA, M. Poznatky z navrhování stojanů mechanických lisů. Brno, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technical knowledge of design of mechanical presses frames'
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Autoři: Jan Hlaváč , Václav Kubec , Milan Čechura
Abstrakt CZ: V rámci konstrukčních inovací tvářecích strojů bylo provedeno virtuální modelování několika stojanů mechanických lisů. Inovace převážně spočívaly v náhradě stojanu litého stojanem svařovaným. V souvislosti s tím byla provedena i jejich napjatostní a deformační analýza pomocí MKP. Protože změna technologie výroby stojanu ovlivňuje uspořádání stroje, je nezbytně nutné zjistit silové účinky na rám stroje. Zjištěné silové účinky jsou pak použity pro přípravu okrajových podmínek numerických simulací. Ze získaných výsledků je proto možno posoudit vliv použité technologie na zhotovení stojanů. Získané výsledky mohou posloužit podobně zaměřeným návrhům nových strojů.
Abstrakt EN: Within design projects aimed to design innovation were made several virtual simulations of frames of mechanical presses. Main objects of innovations were a change of initial cast frames into weld frames. Strain and strength analyses with use FEA were done within these projects. Dimensions of frame are influenced by used production technology. Therefore determining of acting forces in frame is important. The acting forces in frame are then used for preparation of boundary conditions for numerical analysis. The impact of used production technology in frame design is one of results. Generalized results are useable for further design projects.
Klíčová slova

Zpět

Patička