Přejít k obsahu


Einfluss der thermomechanischer Behandlung mit inkrementellen Deformationen auf die Eigenschaften von TRIP-Stählen

Citace:
STAŇKOVÁ, H. Einfluss der thermomechanischer Behandlung mit inkrementellen Deformationen auf die Eigenschaften von TRIP-Stählen. In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2008. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-7043-667-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Anglický název: The effect termomechanical treatment with incremental deformation on TRIP steel properties
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Hana Staňková
Abstrakt CZ: V současné době jsou hledány nové typy materiálů, které umožňují snižovat náklady na výrobu, vyrobený kus, spotřebu energie atd. Jedním typem těchto materiálů jsou úsporně legované oceli TRIP, které mají vynikající kombinaci pevnosti a tažnosti. Z těchto materiálů se dosud vyrábějí pouze plechy pro karoserie aut. Výhody těchto ocelí nebyly dosud využity pro výrobu jiných typů součástí. Z tohoto důvodu by navržen a odzkoušen zcela nový nekonveční technologický řetězec, který umožňuje flexibilně vyrobit duté polotovary o vysoké tažnosti a pevnosti téměř 1000 MPa. Na nízkolegovaných ocelích C-Mn-Si a C-Mn-Si-Nb bylo provedeno rotační zpětné protlačování za polotepla, přičemž byla použita nekonvenční teplota tváření 700°C. Tím vznikl z plné tyče beztřískovou technologií dutý polotovar, který byl podroben interkritickému žíhání. Při následném redukčním válcování byly vyvinutou inovativní technologií vyrobeny násobně osazené polotovary dutých hřídelí.
Abstrakt EN: At the present time the new types of material which make to possible reduce the production cost are searched. One of types of the materials is low alloy steels TRIP which have excellent combination tenacity and ductility. Only car body plates are made of these materials. For this reason was designed and tested completely new unconventional technology which make to possible make flexible hollow semi-product which has high ductility and the tenacity has almost 1000 Mpa. It was made the half-hot spine extrusion on low alloy steels, whereas was used unconventional forming temperature 700°C. By this hollow semi-product ensue from full rod by chipless-machining operation. This semi-product was treated by inter-critical annealing.
Klíčová slova

Zpět

Patička