Přejít k obsahu


Property driven designing of technical products

Citace:
HOSNEDL, S., DVOŘÁK, J., SRP, Z. Property driven designing of technical products. In KČMS 2008. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. s. 91-94. ISBN: 978-80-7043-718-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Property driven designing of technical products
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Stanislav Hosnedl , Josef Dvořák , Zbyněk Srp
Abstrakt CZ: Příspěvek informuje o rozšířené a zdokonalené teorii a metodice konstruování, která byla vyvinuta s využitím“mapy” poznatků Engineering Design Science, a která mimo jiné přispívá i k docílení účinné a efektivní spolupráce v rámci interdisciplinárních týmů. Prezentovaný přístup byl verifikován a validován na řadě týmově řešených studentských semestrálních konstrukčních projektů zadávaných a hodnocených průmyslovými podniky. Projekty byly řešeny na Katedře konstruování strojů Západočeské university v Plzni v posledních dvou letech.
Abstrakt EN: The presented paper introduces an enhanced engineering design theory and methodology developed on the basis of a "map" of Engineering Design Science knowledge, which seems to be promising for achieving efficient and effective cooperation even for interdisciplinary teams. This approach has been verified and validated during a number of students´ engineering design team projects assigned and evaluated by industrial partners. The projects have been carried out at the Department of Machine Design, University of West Bohemia in Pilsen within last two years.
Klíčová slova

Zpět

Patička