Přejít k obsahu


Návrhy na optimalizační úpravy při konstrukci stojanů mechanických lisů

Citace:
KUBEC, V., ČECHURA, M., HLAVÁČ, J. Návrhy na optimalizační úpravy při konstrukci stojanů mechanických lisů. Kovárenství, 2008, roč. 9, č. 33, s. 99-102. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Proposals in optimized design of mechanical presses frames?
Rok vydání: 2008
Autoři: Václav Kubec , Milan Čechura , Jan Hlaváč
Abstrakt CZ: Na základě provedené analýzy na konstrukčních řešeních některých stojanů mechanických lisů bylo přistoupeno k návrhům optimalizačních řešení některých exponovaných uzlů stojanů. Jedná se především o místa, která jsou příliš nebo nevhodně namáhána a na druhé straně o místa, kde je soustředěn nevyužitý materiál. Navrhovaná optimalizační řešení mají přispět ke zrovnoměrnění namáhání v jednotlivých uzlech stojanů a ke zmenšení jejich materiálové náročnosti.
Abstrakt EN: Within design projects aimed in frames of mechanical presses several design optimisations of exposed frames? parts were made. Optimisations were mainly focused onto frames? parts which are heavily or inconveniently loaded. On the contrary optimisations were focused onto frames? parts with unused material. Therefore, it is important to run strength analysis of initial frame, which is used as a template for further analysis. New design is made with considering of properties used material and with considering of changes in production technology. Compared parameters are maximal stress, stiffness and weight of frame. Proposed solutions of optimisations should be use for more homogenous stress distribution in frames, it leads in material saves.
Klíčová slova

Zpět

Patička