Přejít k obsahu


Possibilities of Storage of Spatial Data of Real Estate Registry Information System

Citace:
JANEČKA, K., ČADA, V. Possibilities of Storage of Spatial Data of Real Estate Registry Information System. In Integrating the Generations. Stockholm: [S.n.], 2008. s. 1-14.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possibilities of Storage of Spatial Data of Real Estate Registry Information System
Rok vydání: 2008
Místo konání: Stockholm
Název zdroje: [S.n.]
Autoři: Karel Janečka , Václav Čada
Abstrakt CZ: Článek popisuje informační systém katastru nemovitostí ČR budovaný od roku 1997 a důležité etapy rozšíření jeho funkcionality. Předložená stať se zabývá diskusí o aktuálním způsobu uložení prostorových dat digitálních katastrálních map a jsou představeny možnosti uložení vybraných prostorových dat katastru nemovitostí pomocí nadstavby databázového systému Oracle pro správu prostorových dat. Toto rozšíření nese označení Spatial. Rovněž je zmíněna i problematika generalizace prostorových dat uložených s využitím možností nadstavby Spatial.
Abstrakt EN: An article describes an information szstem designated for the Real Estate Registry of the Czech Republic and the most significant periods of its extension and functionality. This information system was created in 1997. Due to the huge amount of data span and remote data access is necessary to optimize organization, management and storage of spatial data of the real estate registry. The need of an intefrated architecture in database management systems for spatial data is very actual problem. We want to have possibility to store nonspatial data with spatial data within one database. The main purpose of this article/paper is to discuss the actual way to store digital cadastral maps in the information system of the real estate registry. We also propose the facilities fo Oracle Spatial extension for management fo selected spatial feature of digital cadastral map-of cadastral boundary. Further we present our experience with generalization of spatial data in the Oracle Spatial environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička