Přejít k obsahu


Efektivní využití zdrojů ESF pro rozvoj inovačních aktivit ve studiu manažerských oborů

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Efektivní využití zdrojů ESF pro rozvoj inovačních aktivit ve studiu manažerských oborů. In Sborník ze semináře "Inovace výukových programů a možnosti jejich financování". Praha: Oeconomica, 2008. s. 6-11. ISBN: 978-80-245-1395-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Efektivní využití zdrojů ESF pro rozvoj inovačních aktivit ve studiu manažerských oborů
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomica
Autoři: Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou popsány zkušenosti se řízením a kontrolou projektu „Inovace bakalářského studijního programu“ číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0347, který byl realizován pomocí zdrojů z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci opatření 3.2. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Teoretické metody pro projektové řízení v oblasti kontroly projektu a monitorování jeho průběhu jsou uvedeny na konkrétním příkladě vzdělávacího projektu. Obdobným způsobem jsou aplikovány postupy projektového controllingu. Toto ukazuje, že metody projektového managementu není vhodné podceňovat a doporučuje se tyto postupy využívat také pro efektivní řízení projektů financovaných z prostředků Evropské unie – strukturálních fondů.
Abstrakt EN: In this article, there is described the experience with managing and check of the project „Innovation of the bachelor’s study programme“, numer CZ.04.1.03/3.2.15.2/0347, that was made by means of resources from the European social fund and state budget of Czech republic through the Operational Programme Development of Human Resources. The theoretical methods for the project management in the check and monitoring of its progress are shown at the concrete example of the education project. The parallel way, the are applicated the procedures of project controlling. This facts show that it isn’t suitable to underestimate the methods of project management and it is recommended to use these procedures also for the effective managing of the projects financing by the means of European Union – structural funds.
Klíčová slova

Zpět

Patička