Přejít k obsahu


On the modelling of steady generalized Newtonian flows in a 3D coronary bypass

Citace:
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. On the modelling of steady generalized Newtonian flows in a 3D coronary bypass. Engineering Mechanics, 2008, roč. 15, č. 3, s. 193-203. ISSN: 1802-1484
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the modelling of steady generalized Newtonian flows in a 3D coronary bypass
Rok vydání: 2008
Autoři: Jan Vimmr , Alena Jonášová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá studiem nenewtonského chování krve v idealizovaném 3D modelu koronárního bypassu. Uvažovaný model se skládá z proximálních a distálních částí nativní artérie, která je postižena okluzí, a připojeného bypassového štěpu. Krev je v této práci považována za zobecněnou newtonskou kapalinu, jejíž vazkost je popsána dvěma nenewtonskými makroskopickými modely (Carreauův-Yasudův model a modifikovaný Crossův model). Analýza obou nenewtonských stacionárních proudění je provedena s ohledem na geometrii bypassu a výsledky porovnány s prouděním newtonské kapaliny. Za účelem realizace numerických simulací byl vyvinut řešič založený na přístupu využívajícího metody umělé stlačitelnosti a centrálního explicitního čtyřstupňového Rungeova-Kuttova schématu formulovaného ve smyslu konečných objemů pro nestrukturované šestistěnné sítě.
Abstrakt EN: Bloods non-Newtonian behaviour is investigated in an idealized coronary 3D bypass model, which includes both the proximal and distal parts of the occluded native artery and the connected end-to-side bypass graft. Considering the blood to be a generalized Newtonian fluid, the shear-dependent viscosity is given by two well-known macroscopic non-Newtonian models (the Carreau-Yasuda model and the modified Cross model). Both non-Newtonian steady flow fields are analyzed with regard to the bypass geometry and are compared with the case of the Newtonian fluid. In order to perform all numerical simulations, we developed an incompressible Navier-Stokes solver based on the pseudo-compressibility approach and on the cell-centred finite volume formulation of the central explicit fourth-stage Runge-Kutta time stepping scheme defined on unstructured hexahedral computational grid.
Klíčová slova

Zpět

Patička