Přejít k obsahu


Numerical simulation of non-Newtonian blood flow in a bypass model

Citace:
JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Numerical simulation of non-Newtonian blood flow in a bypass model. In GAMM 2008. Bremen: Universität Bremen, 2008. s. 1-1.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical simulation of non-Newtonian blood flow in a bypass model
Rok vydání: 2008
Místo konání: Bremen
Název zdroje: Universität Bremen
Autoři: Alena Jonášová , Jan Vimmr
Abstrakt CZ: Hemodynamika je jedním z hlavních faktorů, které mají vliv na vznik aterosklerotických plátů v artériích vedoucích ke stenózám a později k okluzím. Jedním z nejčastěji prováděných zákroků je aplikace jednoho nebo několika bypassových štěpů za účelem obnovení průtoku krve. Souvislost mezi lokální hemodynamikou a pozdějším sleháním syntetických a žilních štěpů v podobě intimální hyperplazie je známa již delší dobu. Z tohoto důvodu zahrnují analýzy proudění krve bypassem často i rozložení abnormálních hodnot smykového napětí na stěně a jeho gradientu včetně rozboru možného poškození krevních částic.
Abstrakt EN: The hemodynamics is known as one of the triggers for development of atherosclerotic lesions inside the main arteries leading to stenoses and later on to occlusions. One of the most common treatments is the application of one or several bypass grafts in order to restore the blood flow. The connection between the local hemodynamics and the late failure of synthetic and venous bypass grafts in the form of intimal hyperplasia, is known for a long time. Therefore, analyses of blood flow, mainly in the distal anastomosis, take the abnormal distribution of Wall Shear Stress (WSS) and spatial Wall Shear Stress Gradient (WSSG) into account including the possible damage of blood cells. In this study, two macroscopic non-Newtonian viscosity models (the Carreau-Yasuda model and the modified Cross model) are discussed for comparison of Newtonian and non-Newtonian flows through idealized bypass model, which is composed of the damaged native artery and the connected end-to-side bypass graft.
Klíčová slova

Zpět

Patička