Přejít k obsahu


Einsatz von preisgünstig legierten hochfesten Stählen für die unkonventionelle thermomechanische Herstellung von Hohlteilen

Citace:
MAŠEK, B., KLAUBEROV, D., STAŇKOVÁ, H., MALINA, J., GLASS, R., MEYER, L. Einsatz von preisgünstig legierten hochfesten Stählen für die unkonventionelle thermomechanische Herstellung von Hohlteilen. In XXVII. Verformungskundliches Kolloquium. Leoben: Umformtechnik, 2008. s. 255-261. ISBN: 978-3-902078-11-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Development of budget-priced alloy steels with high strength for unconventional termomechanical treatment of hollow part
Rok vydání: 2008
Místo konání: Leoben
Název zdroje: Umformtechnik
Autoři: Bohuslav Mašek , Danuše Klauberov , Hana Staňková , Jiří Malina , R. Glass , L.W. Meyer
Abstrakt CZ: Současný trend vývoje v automobilovém průmyslu je snížení hmotnosti automobilu a zvýšení bezpečnosti cestujících. Proto jsou vyvíjeny nízkolegované ocele s vysokou pevností, které jsou ekonomicky výhodné a umožňují snižovat hmotnost součástí. Článek se zabývá termomechanickým zpracováním nízkolegovaných vysokopevných ocelí, které bylo aplikováno v reálném procesu rotačního zpětného protlačování při odzkoušení a porovnání různých režimů ochlazování. Cílem experimentu bylo dosáhnout vysokou pevnost při současné zachování relativně vysoké tažnosti. Pro získání takových vlastností je nutná aplikace speciálního tepelného zpracování (Q&P proces), kterým se získá mikrostruktura tvořena martenzitickou matricí a jemně rozptýleným zbytkovým austenitem mezi martenzitickými jehlicemi. Výsledná mikrostruktura ocelí po termomechanickém zpracování byla analyzována pomocí světelného, konfokálního a řádkovacího elektronového mikroskopu, dále mechanické vlastnosti byly vyhodnoceny tahovou zkouškou.
Abstrakt EN: The new trends of automotive industry development consist in reducing weight of cars and increase the safety of passengers. Therefore, low alloy steels with high strength which are economical profitable and make possible reducing the weight of parts are develop. The paper is concerned with thermomechanical treatment of low alloy steels which was applied in real process of rotary reverse extrusion with testing and comparison various modes. The main aim was achievement high strength together conservation relatively high ductility.
Klíčová slova

Zpět

Patička