Přejít k obsahu


Rukopisné mapy Čech J. Ch. Müllera

Citace:
VICHROVÁ, M., ČADA, V. Rukopisné mapy Čech J. Ch. Müllera. Bratislava, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Johann Christoph Müller´s manuscript maps of Bohemia.
Rok vydání: 2008
Místo konání: Bratislava
Autoři: Martina Vichrová , Václav Čada
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá životem a aktivitami Jana Kryštofa Müllera, významného kartografa počátku 18. století. Jeho práce významně obohatila světovou kartografickou tvorbu. Pozornost byla věnována rukopisným mapám Čech a Moravy, které nejsou obecně známy (mapy příhraničních oblastí, rukopisné mapy krajů, mapy věnované císaři Karlu VI nebo předlohy pro mapu Čech). Na základě studia výše uvedených map, jejich chronoligického pořadí, obsahu a kartografických vyjadřovacích prostředků byly analyzovány možné techniky a technologie tvorby topografických map středních měřítek.
Abstrakt EN: Presented paper is devoted to the life and activities of Johann Christoph Müller who was an exceptional cartographer at the turn of the 18th century. His work significantly enriched the world cartographic collection. The attention has been paid to the manuscript map series of Bohemian and Moravian territory that are not generally known (e.g. maps of border regions, manuscript maps of regions, maps dedicated to the Emperor Charles the VI or drafts for copperplate engraving of the map of Bohemia). Probable techniques and technologies for creating of topographic maps in medium scales have been analyzed on the basis of studies of above mentioned map series, their chronological order, contents and means used for cartographic representation.
Klíčová slova

Zpět

Patička