Přejít k obsahu


A new approach to the limit estimation of the critical rotor speeds

Citace:
DUPAL, J. A new approach to the limit estimation of the critical rotor speeds. In Proceedings. Liberec: Technical University, 2008. s. 199-204. ISBN: 978-80-7372-370-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A new approach to the limit estimation of the critical rotor speeds
Rok vydání: 2008
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technical University
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Článek přináší nový přístup k výpočtu středních hodnot a rozptylů kritických otáček rotorů, které obsahují náhodné parametry jejichž střední hodnoty a rozptyly jsou známé. Nová metoda výpočtu kritických otáček byla prezentována v [1]. Tato metoda umožňuje přímý výpočet kritických otáček jako vlastních hodnot bez iterací a bez Campbellova diagramu. Z tohoto důvodu je použitelná pro určení derivací kritických otáček podle náhodných parametrů.
Abstrakt EN: This paper deals with an approach to the calculation of mean values and variances of critical speeds of the rotor which contains random parameters whose mean values, variances and covariances are known. A new method of critical rotor speed determination was presented in [1]. This method enables a direct calculation of critical speeds as eigenvalues without any iterations and Campbell diagram. From this reason it is usable for the determination of derivatives of critical speeds with respect to random parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička