Přejít k obsahu


AC/DC Converter for Traction Applications

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., MICHALÍK, J. AC/DC Converter for Traction Applications. ElectroScope, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1802-4564
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: AC/DC Converter for Traction Applications
Rok vydání: 2008
Autoři: Vojtěch Blahník , Zdeněk Peroutka , Jan Molnár , Jan Michalík
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá moderní topologií trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem pro lokomotivy napájené ze střídavé sítě. Hlavním objektem tohoto článku je řízení primárních pulzních usměrňovačů které jsou na primární straně středofrekvenčního transformátoru. Tento článek prezentuje simulační i experimentální výsledky 12 kW nízkonapěťového měniče.
Abstrakt EN: This contribution deals with new configuration of the traction converter with medium-frequency transformer intended for ac trolley wire fed locomotives. The main objective of this paper is the control of primary voltage source active rectifiers connected in series and operated on the primary side of medium-frequency transformer. This paper present simulation and experimental results of designed low-voltage laboratory prototype of rated power of 12 kW.
Klíčová slova

Zpět

Patička