Přejít k obsahu


Creativity in technical education

Citace:
NOVOTNÝ, J., HONZÍKOVÁ, J. Creativity in technical education. In Engineering Competencies. Moscow: Moscow Automobile and Road Construction Institute, 2008. s. 115-116. ISBN: 5-7962-0093-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Creativity in technical education
Rok vydání: 2008
Místo konání: Moscow
Název zdroje: Moscow Automobile and Road Construction Institute
Autoři: Jan Novotný , Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Trénování tvořivosti by se mělo stát součástí každého vyučování co nejdříve je to možné,neboť tvořivost není možné rozvíjet izolovaným způsobem.Technické práce jsou jedním z předmětů,které jsou přímo stvořené pro rozvoj tvořivých schopností dětí. Když si děti poradí s úkolem,zjistí, že jejich školní práce dostává nový, zvláštní charakter, užitečnou formu, a může tak přispět rozvoji světa.
Abstrakt EN: Training for creativity should become part of teaching as soon as possible as pupils cannot be taught in creativity in an isolated manner. Technical works only are one of the subjects much suitable for incorporating assignments developing creative abilities in children. When coping with the task, pupils learn that school work acquires a particular, useful form, especially in the education area of Man and the World of Work.
Klíčová slova

Zpět

Patička