Přejít k obsahu


Přepětí v sítích vysokého napětí a jeho eliminace

Citace:
HROMÁDKA, M. Přepětí v sítích vysokého napětí a jeho eliminace. Plzeň : 2008, 47 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Overvoltage in high voltage grids and its elimination
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Autoři: Miroslav Hromádka
Abstrakt CZ: V první části této práce je definováno přepětí a rozdělení přepětí podle příčin vzniku, trvání a nebezpečí pro síť. V druhé části je popsán geometrický model poslední fáze bleskového výboje. Pomocí tohoto modelu můžeme určit počet zkratů na sto kilometrů vedení způsobených úderem blesku. Cílem je spočítat pozici zemnících lan a vhodný ochranný úhel. Třetí kapitola popisuje metody eliminace přepětí, problematiku svodičů přepětí a porovnání svodičů s ventilovými bleskojistkami. Čtvrtá část se zabývá problematikou analýzy stavu svodičů přepětí. Hlavní zaměření je na metodu měření svodového proudu a analýzu jeho třetí harmonické a na metodu měření referenčního napětí. Pátá část se zaměřuje na koordinaci ochrany distribučních transformátorů. Jsou zde popsány měřicí metody a výsledky měření jistících prvků.
Abstrakt EN: The first part of this work defines overvoltage and divides the overvoltages according to their causes, duration and treatment for network. A geometric model of the last step of the lightning stroke is described in the second chapter. We can determine the shielding failure flashover rate using this model. The point of this part is counting of the location of shielding wires and suitable shielding angle. Third chapter describes methods of overvoltage elimination, a surge arresters theory and comparison with lightning arresters. Fourth part deals with metal-oxide surge arrester diagnostics problems. Measuring of leakage current especially an analysis of the third harmonic and measuring of reference voltage are the main parts of this chapter. The fifth part deals with coordination of protection of distributive transformers. There are mentioned measuring methods and results of measuring of protection elements.
Klíčová slova

Zpět

Patička