Přejít k obsahu


Automatic Pitch-Synchronous Phonetic Segmentation

Citace:
MATOUŠEK, J., ROMPORTL, J. Automatic Pitch-Synchronous Phonetic Segmentation. Proceedings of Interspeech 2008 incorporating SST 2008, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 1626-1629. ISSN: 1990-9772
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatic Pitch-Synchronous Phonetic Segmentation
Rok vydání: 2008
Autoři: Jindřich Matoušek , Jan Romportl
Abstrakt CZ: Článek pojednává o systému automatické fonetické segmentace (APS) založené na HMM a navrhuje zvýšit jeho úspěšnost pomocí parametrizačního schématu synchronního s periodou základního hlasivkového tónu (ZHT). Takové schéma využívá rozdílná okénka ve znělých a neznělých řečových úsecích a umožňuje tak lepší modelování každého jednotlivého fonu. Článek ukazuje, že parametrizační schéma synchronní s periodou ZHT dává lepší výsledky tradičně využívané schéma nesynchronní s periodou ZHT pro dva korpusy české řeči (ženského a mužského hlasu), a to jak v případě základního systému, tak i v případě systému s opravou hranic pomocí CART. Lepších výsledků bylo dosaženo pro každý znělostní typ hranice (neznělý-neznělý, neznělý-znělý, znělý-neznělý a znělý-znělý).
Abstrakt EN: Článek pojednává o systému automatické fonetické segmentace (APS) založené na HMM a navrhuje zvýšit jeho úspěšnost pomocí parametrizačního schématu synchronního s periodou základního hlasivkového tónu (ZHT). Takové schéma využívá rozdílná okénka ve znělých a neznělých řečových úsecích a umožňuje tak lepší modelování každého jednotlivého fonu. Článek ukazuje, že parametrizační schéma synchronní s periodou ZHT dává lepší výsledky tradičně využívané schéma nesynchronní s periodou ZHT pro dva korpusy české řeči (ženského a mužského hlasu), a to jak v případě základního systému, tak i v případě systému s opravou hranic pomocí CART. Lepších výsledků bylo dosaženo pro každý znělostní typ hranice (neznělý-neznělý, neznělý-znělý, znělý-neznělý a znělý-znělý).
Klíčová slova

Zpět

Patička