Přejít k obsahu


Návrh optimalizačního modulu pro prostředí paralelní simulace

Citace:
RAŠKA, P., HOŘEJŠÍ, P. Návrh optimalizačního modulu pro prostředí paralelní simulace. In Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2008. s. 154-159. ISBN: 978-80-86840-42-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization Module Proposal for Parallel Simulation Environment
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: MARQ
Autoři: Pavel Raška , Petr Hořejší
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá využitím globálních optimalizačních metod využitých v prostředí paralelní simulace. Navržený optimalizační modul se pomocí vhodného algoritmu snaží nalézt optimální nastavení hodnot vstupních parametrů simulačního modelu. Díky vhodnému nastavení vstupních parametrů proces hledání rychleji konverguje k nalezení globálního optima kriteriální funkce na dané množině přípustných řešení. Dále bylo částečně vytvořeno prostředí pro paralelní řízení simulačních experimentů, ve kterém bude možné ověřovat dané optimalizační algoritmy a testovat jejich vhodné nastavení a jejich případnou modifikaci pro využití v rámci paralelní simulace s architekturou CLIENT – SERVER.
Abstrakt EN: This paper looks at the use of global optimization methods in parallel discrete event simulation. The proposed optimization module uses an appropriate global optimization algorithm which searches for the optimal input values for the simulation model parameters. Setting the appropriate input parameters enables the searching process to find the global optimum criteria function more quickly in a restricted search space. A parallel management environment for the simulation experiments has also been partially designed. This CLIENT – SERVER architecture allows us to validate and test the appropriate settings of the optimization algorithm parameters and any pertinent algorithm modifications.
Klíčová slova

Zpět

Patička