Přejít k obsahu


Wizard of Oz Data Collection for the Czech Senior Companion Dialogue System

Citace:
LEGÁT, M., GRŮBER, M., IRCING, P. Wizard of Oz Data Collection for the Czech Senior Companion Dialogue System. In Fourth International Workshop on Human-Computer Conversation. [Sheffield]: [University of Sheffield], 2008. s. 1-4.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Wizard of Oz Data Collection for the Czech Senior Companion Dialogue System
Rok vydání: 2008
Místo konání: [Sheffield]
Název zdroje: [University of Sheffield]
Autoři: Milan Legát , Martin Grůber , Pavel Ircing
Abstrakt CZ: V článku je uveden popis postupu získávání dat metodou Wizard of Oz pro potřeby českého dialogového systému "Senior Companion". Jsou zde vysvětleny také důsledky nahrávání emotivně zabarvených dat pomocí WoZ metody a je uvedena podrobná statistika již nahraného audiovizuálního korpusu. Doména získaných dat je omezena na rozhovory o fotografiích. Během každého nahrávácího sezení byl nahrán dialog mezi starším člověkem (seniorem) a výzkumným pracovníkem (WoZ).
Abstrakt EN: In this paper, we present the setup of a Wizard of Oz environment used for collection of data for the implementation of the Czech Senior Companion dialogue system. We also discuss some aspects of using WoZ method for collection of emotional data and summarize some statistics about data set recorded. The domain of the collected data is limited to reminiscing about photographs. In each session a dialogue between elderly person and (WoZ) experimenter was recorded. Both audio and video data were collected.
Klíčová slova

Zpět

Patička