Přejít k obsahu


Actuator Based on Principle of Thermoelasticity for Producing Extreme Forces

Citace:
DOLEŽEL, I., DONÁTOVÁ, M., KARBAN, P., ULRYCH, B. Actuator Based on Principle of Thermoelasticity for Producing Extreme Forces. In Proceedings of the Symposium on Electric Maschines and Drives, Power Electronics and Drive Control. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 13-17. ISBN: 978-80-87012-13-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Actuator Based on Principle of Thermoelasticity for Producing Extreme Forces
Rok vydání: 2008
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Ivo Doležel , Martina Donátová , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Aktuátory pracující na principu termoelasticity představují slibná zařízení pro upevňovací úkoly v průmyslovém prostředí. Článek se věnuje počítačové simulaci jejich provozu v dynamickém režimu. Úkol představuje sdružený problém popisující interakci elektromagnetického a teplotního pole s polem termoelastických posuvů. Odpovídající matematický model je řešen silně sdruženou formulací. Metodika je předvedena na typickém příkladě.
Abstrakt EN: Actuators working on the principle of thermoelasticity represent promising devices for fixing tasks in the industrial environment. The paper deals with the computer simulation of their operations both in the dynamic regimes. The task represents a multiply coupled problem characterized by interaction of electromagnetic field, temperature field and a field of thermoelastic displacements. The corresponding mathematical model is solved in hard-coupled formulation. The methodology is illustrated on a typical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička