Přejít k obsahu


Dynamic Behavior of Actuator Working on Principle of Thermoelasticity

Citace:
DOLEŽEL, I., DONÁTOVÁ, M., KARBAN, P., ŠOLÍN, P. Dynamic Behavior of Actuator Working on Principle of Thermoelasticity. In ICEM: 2008 International Conference on Electrical Machines. Piscataway: IEEE, 2009. s. 910-913. ISBN: 978-1-4244-1735-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic Behavior of Actuator Working on Principle of Thermoelasticity
Rok vydání: 2009
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ivo Doležel , Martina Donátová , Pavel Karban , Pavel Šolín
Abstrakt CZ: Aktuátory pracující na principu termoelasticity produkují velké síly při velmi malých posuvech a mohou být použity jako možné upevňovací elementy v různých průmyslových aplikacích. Článek se věnuje matematickému a počítačovému modelování jejich dynamických charakteristik, čímž poskytuje informace o časovém vývoji různých důležitých veličin (růst teploty, posuvy atd.). Úkol představuje nestacionární a nelineární sdružený kontaktní problém; pro jeho řešení je třeba provést určitá zjednodušení. Metodika navržená pro toto řešení je ilustrována na typickém příkladě, jehož výsledky jsou podrobeny diskuzi.
Abstrakt EN: Actuators working on the principle of thermoelasticity produce huge forces at very small shifts and may be used as prospective fixing elements in various industrial applications. The paper deals with the mathematical and computer modeling of their dynamic characteristics providing information about the time evolution of various important quantities (temperature rise, displacements, etc.). As the task represents a nonstationary and nonlinear multiply coupled contact problem, its solution is carried out under certain simplifications. The methodology proposed for its solution is illustrated by a typical example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička