Přejít k obsahu


Utilization of MHD Pumps of Molten Metal For Cooling of High-Temperature Nuclear Reactors

Citace:
DOLEŽEL, I., DONÁTOVÁ, M., KARBAN, P., ULRYCH, B. Utilization of MHD Pumps of Molten Metal For Cooling of High-Temperature Nuclear Reactors. In ELEN 2008. Praha: ČVUT, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-254-2293-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Utilization of MHD Pumps of Molten Metal For Cooling of High-Temperature Nuclear Reactors
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Ivo Doležel , Martina Donátová , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: MHD čerpadla představují možná zařízení bez pohyblivých částí, která mohou být použita místo klasických rotačních čerpadel. Článek analyzuje možnost jejich využití pro čerpání roztaveného olova, použitého jako chladící médium v nuklearních reaktorech čtvrté generace.
Abstrakt EN: MHD pumps represent prospective devices without movable parts that may be used for pumping molten metals instead of classical rotational pumps. The paper analyses the possibilities of their employment for pumping molten lead as cooling medium in nuclear reactors of the fourth generation.
Klíčová slova

Zpět

Patička