Přejít k obsahu


Simulation of Continual Induction Heating of Nonferromagnetic Bodies Using Integrodifferential Approach

Citace:
KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ŠOLÍN, P. Simulation of Continual Induction Heating of Nonferromagnetic Bodies Using Integrodifferential Approach. In XVI International Congress on Electricity applications in modern world. Kraków: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2008. s. 75-76. ISBN: 83-88415-80-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Simulation of Continual Induction Heating of Nonferromagnetic Bodies Using Integrodifferential Approach
Rok vydání: 2008
Místo konání: Kraków
Název zdroje: Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Autoři: Pavel Karban , Ivo Doležel , Pavel Šolín
Abstrakt CZ: Článek představuje alternativu modelování časově proměnného elektromagnetického pole založenou na integrodiferenciálním přístupu. Odvozen je kompletní systém rovnic vyjadřující průběžný matematický model pro obecné 3D uspořádání. Diskretizace a odvození odpovídajících numerických schémat je nicméně provedeno pouze pro osově souměrné 2D uspořádání. Metodika je ilustrována typickým příkladem.
Abstrakt EN: The paper presents another alternative of modeling of the time variable electromagnetic field based on the integrodifferential approach. Derived is the complete system of equations representing continuous mathematical model for a general 3D arrangement. Its discretization and derivation of the corresponding numerical schemes is performed, however, only for 2D axisymmetric arrangements. The methodology is illustrated on a typical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička