Přejít k obsahu


Výuka matematiky na technických fakultách ZČU

Citace:
ČEPIČKA, J., MÍKOVÁ, M., TESKOVÁ, L. Výuka matematiky na technických fakultách ZČU. In 3.konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. s. 43-47. ISBN: 80-85960-51-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2003
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vojenská akademie v Brně
Autoři: Jan Čepička , Marta Míková , Libuše Tesková
Abstrakt CZ: Na technických fakultách ZČU, zejména na Fakultě elektrotechnické a strojní Západočeské univerzity, dochází v souvislosti s restruktualizací studia k radikálnímu omezení počtu kontaktních hodin. Tato skutečnost sebou přináší nutnost přizpůsobení formy a náplně výuky matemtických předmětů.
Abstrakt EN: At technical faculties of the West Bohemia University especially at Faculty of Electrical Engineering and Faculty of Mechanical Engineering, study restructuring leads to radical restriction of the number of contact hours. This fact brings the necessity of the form and content adaptation in the education of mathematical subjects.
Klíčová slova

Zpět

Patička