Přejít k obsahu


Katalogy a možnosti jejich využívání v CA systémech

Citace:
JANDEČKA, K., ČESÁNEK, J., DVOŘÁK, P. Katalogy a možnosti jejich využívání v CA systémech. In TECHNOLÓGIA 2003. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2003. s. 73-76. ISBN: 80-227-1935-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Catalogues and posibilities of their use in CA systems
Rok vydání: 2003
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Karel Jandečka , Jiří Česánek , Petr Dvořák
Abstrakt CZ: Současným využíváním CA systémů v průmyslové výrobě dochází ke zkvalitnění technické přípravy výroby. Ovšem k tomu, aby mohlo docházet k dalšímu zvyšování efektivnosti těchto systémů, je zapotřebí, využívat také další nástroje, které se nabízejí. Mezi tyto nástroje patří moduly pro tvorbu a správu katalogů. Již řadu let neplatí, že využití katalogů je možné pouze v oblasti CAD. Nynější moderní modulární CA systémy umožňují aplikaci katalogů i v jiných oblastech (např. CAM).
Abstrakt EN: The paper describes the use of catalogues for technological data processing. In introduction the paper defines fundamental terms and environment of modern CA methods and positions of their components (CAD, CAE, CAM, CAx). The main idea is application of typified or standardized technologies for a mechanical part or KTP elements, KTM makro elements of this part (KTP - design technology element, KTM - design technology makro). The following part of the paper describes their properties and defines the environment of using. All information is based on the theoretical research realized at UWB in Pilsen. Theoretical results were confirmed in industrial practice with the simple interactive CAM system used in ŠKODA (1990). The paper is supplemented with several figures.
Klíčová slova

Zpět

Patička