Přejít k obsahu


Filosofie a racionální rekonstrukce vývoje výchovy

Citace:
DEMJANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D. Filosofie a racionální rekonstrukce vývoje výchovy. In Výchova a tradice evropského myšlení. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. s. 179-193. ISBN: 80-86473-49-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Philosophy and Rational Reconstruction of the Development of Education
Rok vydání: 2003
Místo konání: Dobrá Voda
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Nikolaj Demjančuk , Dagmar Demjančuková
Abstrakt CZ: Autoři analyzuje Lakatosovu koncepci racionalní rekonstrukce dějin vědy a ukazuje, že tato koncepce může být úspěšně aplikována při studiu změny paradigmatu výchovy v evropské výchovné tradici.
Abstrakt EN: Authors analyze conception of rational reconstruction history of science by Imre Lakatos and give reasons for its application to study transformations of paradigm of education in european educational tradition.
Klíčová slova

Zpět

Patička